Gia đình

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố năm 2019. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Kế hoạch được ban hành và triển khai với mục đích: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trang bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động năm 2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” được triển khai trong thời gian từ 15/11 – 15/12/2019. Đây là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới của năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp.

Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố; hệ thống đài truyền thanh huyện, thị xã và xã, thị trấn; đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh xã hội…

Cùng với đó, tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động, phát hiện các khó khăn, hạn chế qua đó đề xuất, kiến nghị xây dựng các chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền viên giỏi; giao lưu văn nghệ, thể thao… theo chủ đề của Tháng hành động. Tổ chức gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung, triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2019 nói riêng.

Đồng thời, sản xuất, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền tại cộng đồng; Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…; Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm…

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND thành phố yêu cầu: 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong Tháng hành động. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội; chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình Dương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *