Văn hóa

Diễn đàn “Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa”

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Chiến lược phát triển sự nghiệp văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ với những mục tiêu cụ thể đã khắc họa phần nào diện mạo nền văn hóa đất nước trong thập kỷ tới.

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức diễn đàn văn hóa với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa. Diễn đàn được tổ chức vào sáng ngày 18/4/2022 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Tham dự diễn đàn có  các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục và Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trung ương Đoàn TNCS HCM, sở VHTT Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực văn hóa…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu khai mạc Diễn đàn

                  Toàn cảnh Diễn đàn

 Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Chiến lược phát triển sự nghiệp văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ với những mục tiêu cụ thể đã khắc họa phần nào diện mạo nền văn hóa đất nước trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, việc thực hiện Chiến lược phát triển Văn hóa là nhiệm vụ to lớn và hết sức quan trọng, tiến hành trong thời gian dài.…

Tại Diễn đàn, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa đã nêu những ý kiến, bài tham luận tập trung vào một số nội dung như: Phải coi môi trường văn hóa dân tộc là một nền tảng trong xây dựng môi trường văn hóa hiện nay ở nước ta, đặc biệt cần quan tâm đến môi trường văn hóa tộc người (tín ngưỡng, nghệ thuật…)…

Các ý kiến tham luận tại Diễn đàn cũng nêu lên tầm quan trọng của văn hóa dân tộc trong qúa trình xây dựng môi trường văn hóa hiện nay và cho rằng xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác này cần căn cứ vào các đặc điểm riêng của từng địa phương, chính sách, nguồn lực và phương thức phù hợp…

Một số vấn đề cấp bách hiện nay là: Cần thực hiện trong xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc; chú trọng phát huy thể chế quản lý truyền thống với vấn đề xây dựng môi trường văn hóa. Các ý kiến, tham luận tại hội thảo đã nêu bật những nét đẹp của văn hóa dân tộc, tầm quan trọng văn hóa dân tộc trong qua trình xây dựng môi trường văn hóa hiện nay v.v..

Diễn đàn còn nhận được nhiều ý kiến thiết thực về xây dựng môi trường văn hóa từ các địa phương, trong đó nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, kết quả đạt được cũng như hạn chế trong quá trình xây dựng.

Hồng Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *