Văn hóa cơ sở

Huyện Thường Tín khen thưởng 19 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Chiều 16/5/2020, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Huyện Thường Tín khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời. Các cấp ủy cơ sở xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung, tiến độ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện Thường Tín vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, chưa thực sự coi việc thực hiện Chỉ thị là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; Có đơn vị triển khai có lúc còn mang tính hình thức; Sự gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên và cá nhân có lúc, có nơi còn lúng túng…

Tại lễ kỷ niệm, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 19 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nguyễn Minh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *