Quy tắc ứng xử

Quận ủy Hà Đông sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy về thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh

Sáng 27/7, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội” và Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy về […]

Sáng 27/7, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội” và Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”.

Đ/c Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Quận Hà Đông là đơn vị đầu tiên của TP Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” bằng việc ban hành Chương trình 06 với các tiêu chí hết sức cụ thể, chế tài xử lý nghiêm khắc. 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 và Chương trình 06, ban hành tổng số 24 văn bản, cộng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời, bài bản của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở, đặc biệt là vai trò nòng cốt của ban vận động các tổ dân phố nên việc thực hiện việc cưới, việc tang trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến rõ nét. 17 phường đều đã chỉnh sửa, bổ sung những quy định cụ thể về thực hiện việc cưới, việc tang văn minh vào quy ước văn hóa. 100% cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 11 và Chương trình 06. Nhiều mô hình thực hiện việc cưới theo nếp sống mới được xây dựng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao như mô hình “Xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động” của LĐLĐ quận, mô hình “Tổ chức việc tang văn minh, tiến bộ” của phường Vạn Phúc, mô hình “Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới” của Đoàn Thanh niên các phường…

Năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy, tỷ lệ đám cưới theo nếp sống văn hóa trên địa bàn quận Hà Đông chỉ đạt 84,4%; đến cuối năm 2016 đạt 95,7% và 6 tháng đầu năm 2017 tỷ lệ này đạt 97,5%. Năm 2012 tỷ lệ đám tang theo nếp sống văn hóa trên địa bàn quận đạt 97,9%, trong đó tỷ lệ hỏa táng chỉ đạt 42,4%. 6 tháng đầu năm 2017 tỷ lệ đám tang thực hiện tốt đạt 100%, trong đó đám tang thực hiện hỏa táng đạt 65,7%.

Trong 5 năm, Ban Chỉ đạo Chương trình 06 và Uỷ ban kiểm tra  Quận ủy đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy ở 18 tổ chức đảng, kết quả đã xử lý kỷ luật 20 đảng viên. Quận đã tổ chức 3 hội nghị sơ kết, biểu dương khen thưởng 74 tập thể và 40 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, biểu dương, đồng thời đánh cao những kết quả Đảng bộ quận Hà Đông đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy. Song, đồng chí cho rằng thời gian gần đây, việc thực hiện Chỉ thị 11 trên địa bàn thành phố có trầm lắng, trong đó Hà Đông cũng không ngoại lệ. Vì thế, để tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị 11 và Chương trình 06 vào nề nếp, trong thời gian tới, Quận ủy Hà Đông cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền vận động bằng mọi hình thức sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong triển khai thực hiện. Kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm túc đối với những trường hợp vi phạm cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ. Ban Chỉ đạo Chương trình 06 quận và Ban vận động ở cơ sở cần chủ động hơn nữa trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chú trọng đổi mới phương pháp vận động để có hiệu quả cao.

Nhân dịp này, Quận ủy Hà Đông đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy.

 Hoàng Hà – Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *