Quy tắc ứng xử

Mỹ Đức: Triển khai nhiều mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử

Vừa qua, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 576/KH-UBND tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, huyện sẽ triển khai các mô hình: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp; Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông.

Huyện Mỹ Đức tham dự Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng Thành phố    

Cụ thể, huyện sẽ niêm yết tấm bảng lớn treo tại cơ quan công sở, in khổ A4 đặt trên bàn làm việc của cán bộ, công chức… Thiết kế, in, treo tên mô hình tại vị trí trang trọng, dễ nhìn tại phòng tiếp dân bộ phận tiếp dân, bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện quy định mặc đồng phục, đeo thẻ công chức đối với nhân viên bộ phận tiếp dân, bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông các kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thi hành công vụ.

Tổ chức tuyên truyền tại các chợ truyền thống bằng các hình thức đa dạng: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, đưa nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào nội quy chợ, đóng khung treo tại khu vực trung tâm để người mua – bán đều dễ quan sát, thực hiện. In ấn, cấp phát bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cho các hộ kinh doanh. Thiết kế in ấn các nội dung có liên quan trực tiếp để các hộ dân niêm yết tại cửa hàng. Tổ chức ký cam kết giữa các hộ kinh doanh với cơ quan chức năng cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong kinh doanh buôn bán…

Trước đó, huyện Mỹ Đức đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND nhằm đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Huyện coi đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi CB, CC, VC, người lao động và từng công dân của huyện để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, đồng thời, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong giao tiếp ứng xử.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện được giao nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và đa dạng hóa nhiều hình thức cổ động trực quan, tổ chức xe tuyên truyền lưu động…

T. Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *