Thể thao quần chúng

Phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Chương Mỹ ngày càng phát triển

Năm 2022, huyện Chương Mỹ bắt đầu triển khai lắp đặt các thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời phục vụ Nhân dân giai đoạn 2022-2025. Huyện phấn đấu đến hết năm 2025, toàn huyện có khoảng 100 điểm lắp đặt thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời… nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe của người dân…

Thời gian qua, phong trào Thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Có được kết quả đó, huyện Chương Mỹ luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung, nâng cấp hệ thống nhà tập, sân tập, dụng cụ, phục vụ hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 1 Sân vận động, 1 Nhà thi đấu tại trung tâm huyện; 4/32 xã có Trung tâm Văn hoá – Thể thao; 194/208 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hoá; 16 Khu thể thao xã; 127 Khu thể thao thôn, tổ dân phố; 145 sân vận động (9 sân vận động có khán đài, 136 sân vận động không có khán đài); 90 Sân Bóng đá mini, 179 Sân Bóng chuyền, 138 Sân Cầu lông, Bóng rổ. Năm 2022, huyện Chương Mỹ bắt đầu triển khai lắp đặt các thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời phục vụ Nhân dân giai đoạn 2022-2025. Huyện phấn đấu đến hết năm 2025, toàn huyện có khoảng 100 điểm lắp đặt thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời… nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe của người dân.

Huyện Chương Mỹ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tích cực hưởng ứng phong trào TDTT ngay từ cơ sở. Hàng năm, huyện Chương Mỹ đều tổ chức tốt các môn thi đấu và các hoạt động TDTT quần chúng; triển khai phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; duy trì hoạt động hiệu quả các lớp năng khiếu, các câu lạc bộ, các điểm tập, nhóm tập, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Năm 2022, huyện Chương Mỹ đã nỗ lực duy trì hoạt động, tổ chức được 21 giải thi đấu thể thao cấp huyện phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện và các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô. Số người tập luyện TDTT thường xuyên thực hiện được 110.236 người, đạt 37% dân số; số gia đình tập luyện TDTT thực hiện được 19.262 hộ, đạt 26,2%. Ngoài ra, huyện còn thường xuyên kiểm tra, đánh giá các cơ quan, đơn vị tiên tiến về TDTT tại các trường học, xã, thị trấn. Kết quả, có 66 trường học đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến về TDTT”, 22 trường học đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTT” cấp thành phố; 17 xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến về TDTT” cấp huyện, 8 xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTT” cấp thành phố.

Để phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng hơn nữa, trong năm 2023, huyện Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nhận thức được ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên; huy động các nguồn lực xã hội hóa TDTT; thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao; củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; khuyến khích thành lập thêm nhiều câu lạc bộ, điểm tập, nhóm tập TDTT… tạo điều kiện cho người dân tập luyện, giao lưu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thảo Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *