Chưa được phân loại

Quận Tây Hồ khen thưởng 50 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Vừa qua, quận Tây Hồ đã tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05.

Ngay khi Chỉ thị được ban hành, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn triển khai một cách đồng bộ trong toàn quận. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được cấp ủy các TCCS Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội Quận triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung yêu cầu theo Kế hoạch của Quận ủy, phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị. Việc học tập chuyên đề các năm được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, chủ đề năm 2018, 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chủ đề năm 2020 về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”  và 02 bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành; sinh hoạt chuyên đề ngày càng đi vào nề nếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai tốt, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn Quận đã xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của Quận; những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm, thành công những vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều năm góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Quận.

Tại hội nghị, quận Tây Hồ đã khen thưởng 23 tập thể, 27 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 4 năm qua.

Vũ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *