Văn hóa

Quận Thanh Xuân: Vượt các chỉ tiêu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn Thanh Xuân đạt nhiều thành tựu đáng kể, các chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành vượt mức.

Năm 2023, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  đạt nhiều thành tựu đáng kể, các chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành vượt mức. Theo đó, có 66.513/73.306 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 90,7 % (vượt 2,7 % so với chỉ tiêu Thành phố giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra là 88%); có 205/232 tổ dân phố (TDP) đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, đạt 88,4% (vượt 13,4% so với chỉ tiêu Thành phố giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra là 75%).

Đặc biệt, Thanh Xuân là địa phương duy nhất của Hà Nội đã xây dựng thành công mô hình Tổ dân phố văn hóa (TDP) “5 không”. Năm 2023,  12 Tổ dân phố trong quận đã có thành tích trong xây dựng Tổ dân phố văn hóa “5 không”  và  được UBND quận khen thưởng.

Thanh Xuân cũng là địa phương đã hoàn thành sớm trước 02 năm việc xây dựng và hoàn thiện Quy ước, theo tinh thần Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Đến nay đã có 231/232 tổ dân phố trên địa bàn (đạt 99,6 %,) xây dựng và triển khai thực hiện Quy ước, hương ước vào cuộc sống.

Năm 2024, quận Thanh Xuân đặt chỉ tiêu: Có 88% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa, 75% TDP được công nhận TDP văn hóa 5 không…

Lãnh đạo quận Thanh Xuân phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2023 được tổ chức vào chiều ngày 10/11/2023, UBND quận Thanh Xuân đã khen thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 12 Tổ dân phố có thành tích trong xây dựng mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không” năm 2023.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *