Nếp Sống văn hoá

Sở VHTT Hà Nội bảo vệ xuất sắc cấp Thành phố đề tài về phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội

Chiều 9/10, tại trụ sở Sở VHTT Hà Nội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu cấp Thành phố Đề tài 05: “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030” thuộc Chương trình 20-Ctr/TU của Thành uỷ.

Đề tài “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030” đã đạt loại Xuất sắc tại Hội nghị nghiệm thu cấp Thành phố.

Quá trình mở rộng hội nhập quốc tế mang đến nhiều cơ hội giao lưu nhưng cũng cũng đặt ra những thách thức, tác động mạnh mẽ đến đời sống, sự phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô. Thực tiễn nêu trên đòi hỏi phải có nghiên cứu toàn diện cả về phương diện lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc cung cấp các luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và đề ra những định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực này của Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài: “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030” của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá về đề tài.

Kết luận tại Hội nghị nghiệm thu cấp Thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu GS.TS Phùng Hữu Phú hoan nghênh và chia sẻ với Ban chủ nhiệm bởi đây là một đề tài khá rộng, bao quát cả 3 lĩnh vực phát triển văn hoá, xây dựng con người và bảo đảm an sinh xã hội. Mỗi một lĩnh vực lại bao hàm rất nhiều tiểu lĩnh vực  mà trong đó, mỗi tiểu lĩnh vực nó đã xứng đáng là một lĩnh vực lớn… Các vấn đề này có mối quan hệ với nhau nhưng cũng có tính độc lập tương đối rất cao. Do đó, để chắp nối được mối liên quan giữa các vấn đề thành một mạch là việc làm rất khó. Hội đồng đánh giá cao Ban chủ nhiệm đã triển khai đề tài một cách công phu, nghiêm túc, qua nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi… và qua hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở, Ban chủ nhiệm đã tiếp thu, chỉnh sửa về cơ bản.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu GS.TS Phùng Hữu Phú kết luận tại Hội nghị nghiệm thu.

Đề tài có những ưu điểm nổi bật, trước hết là nguồn tư liệu khá phong phú, ban chủ nhiệm đề tài gồm 7 giám đốc Sở ở các lĩnh vực khác nhau, số liệu của 7 lĩnh vực được tổng hợp với khối lượng rất lớn; phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu về cơ bản là hợp lý; kết cấu tổng thể 3 chương 12 tiết hợp lý, nội dung khá phong phú, các tác giả đã cố gắng xây dựng từng khung lý thuyết, nêu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn. Đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng phát triển văn hoá, con người, bảo đảm an sinh xã hội của Hà Nội, phân tích được nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và cũng mạnh dạn đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển văn hoá, con người, bảo đảm an sinh xã hội. Đề tài có giá trị ứng dụng tốt và cũng là đặt cơ sở để sau này các sở chuyên ngành có điều kiện, có căn cứ để xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai sau Đại hội. Hội đồng đã thống nhất cao xếp đề tài vào loại xuất sắc.
Tuy nhiên, Hội đồng mong muốn, đề tài tiếp tục hoàn thiện trước khi giao nộp như cập nhật thêm một số tư liệu, số liệu mới; bổ sung thêm một số nhận định, đánh giá cho sát hơn; rà soát, bổ sung sắc nét hơn quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị.

Hoàng Ngân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *