Người Hà Nội văn minh thanh lịch

Thanh Oai phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Mới đây nhất, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH-TĐKT về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch, huyện phát động phong trào thi đua ở tất cả các tập thể các phòng, ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND cấp huyện. Tập thể UBND cấp xã, thị trấn, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Đồng thời, huyện cũng phát động toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020. Tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC để cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, trong công việc, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân tạo bước đột phá về CCHC, góp phần quan trọng thực thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020.

Cũng theo Kế hoạch, phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình, sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm, biện pháp, cách làm hay trong thực hiện CCHC; Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC. Phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện phải được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

Thanh Tình

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *