Nếp Sống văn hoá

Thị xã Sơn Tây xây dựng nếp sống văn hóa

Năm 2022, nhiều hoạt động đã được tổ chức, như: Hội thi Nhà nông đua tài, Phụ nữ Sơn Tây duyên dáng áo dài, Tôi yêu Sơn Tây, Hội thao công nhân viên chức. Các hoạt động thể thao được tổ chức tưng bừng như: Giải vật tranh Cúp Phùng Hưng, giải đua thuyền truyền thống, giải bơi, giải bóng đá…

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”, Thị ủy thị xã Sơn Tây đã ban hành Chương trình số 11-CTr/TU ngày 21/12/2020 về “Phát triển văn hóa – xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/6/2022 về Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, gắn với phát triển kinh tế du lịch thị xã giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 đã tạo động lực cho địa phương xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn.

Các di tích văn hóa ở thị xã Sơn Tây luôn được giữ gìn


Nếp sống văn minh trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. thời gian qua, thị xã có 95,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa (tăng 1,2% so với cùng kỳ, tăng 5,6% so với kế hoạch); 61/62 tổ dân phố văn hóa bằng 98,4% (giảm 1,6% so với cùng kỳ, tăng 26,4% so với kế hoạch); 48/56 thôn văn hóa bằng 85,7% (giảm 5,4% so với cùng kỳ, tăng 23,7% so với kế hoạch). Năm 2021, thị xã đã công nhận mới 2 cơ quan, đơn vị văn hóa, nâng tổng số lên 125 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao ngày càng đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Năm 2022, nhiều hoạt động đã được tổ chức, như: Hội thi Nhà nông đua tài, Phụ nữ Sơn Tây duyên dáng áo dài, Tôi yêu Sơn Tây, Hội thao công nhân viên chức. Các hoạt động thể thao được tổ chức tưng bừng như: Giải vật tranh Cúp Phùng Hưng, giải đua thuyền truyền thống, giải bơi, giải bóng đá….Các hoạt động của Tuyến phố đi bộ Sơn Tây, như: Khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây – xứ Đoài, các hoạt động khiêu vũ, thể thao, văn hóa văn nghệ, Hội thi mít…thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham xem và tìm hiểu về văn hóa, con người Sơn Tây…

Ngoài ra, công tác chăm lo sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm; chính sách xã hội, chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, phát huy các nguồn lực văn hóa được thực hiện có hiệu quả…

Trong xây dựng đời sống văn hóa, nhiều đoàn thể, ban, ngành, đơn vị ở thị xã Sơn Tây đã có những hoạt động, chương trình, hành động cụ thể: Thị xã đã tổ chức Hội thi “Giữ gìn đường, phố xanh – sạch – đẹp” thị xã Sơn Tây hàng năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã, phường trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường, phố xanh – sạch – đẹp; thực hiện tốt các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh”…. Các đoàn thể, ban, ngành, nhất là đoàn thanh niên, Hội CCB, lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị, xử lý vi phạm về việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bóc xóa quảng cáo trái phép….Hội phụ nữ các cấp với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng tuyến đường nở hoa, làm tranh tường bích họa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các chị em. LĐLĐ thị xã luôn đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng danh hiệu “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; tích cực vận động công nhân, viên chức, người lao động thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố bằng các việc làm thiết thực. Ngoài ra, Liên đoàn lao động còn tổ chức các cuộc hội khỏe, hội thao, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động. v.v.

Không chỉ vậy, thị xã Sơn Tây đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, thanh lịch trong Nhân dân. Sơn Tây là địa phương đã thực hiện tốt việc xây dựng hương ước, quy ước văn hóa với những tiêu chí thiết thực, được đưa vào áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, sự phối hợp thực hiện giữa các ban, ngành, đoàn thể, đến nay việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn được thực hiện hiệu quả, đồng bộ.  244 di tích, 65 lễ hội, 6 nghề thủ công, 5 tập quán xã hội…đã được bảo tồn, quản lý tốt.

Sơ kết Chương trình số 11-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Thị ủy Sơn Tây về “Phát triển văn hóa – xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”

Theo lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây: Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền tích cực, hiệu quả, những năm qua,  Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy đã dần đi vào cuộc sống. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Thị ủy, UBND thị xã về văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, được đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia.

Đến nay, việc thực hiện nếp sống văn hóa đã từng bước được định hình ở thị xã Sơn Tây, góp phần đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *