Quy tắc ứng xử

Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 02 bộ QTƯX

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác chỉ đạo thực hiện 02 quy tắc ứng xử (QTƯX) của Thành phố trên địa bàn năm 2021, quận Tây Hồ đã và đang tăng cường triển khai tuyên truyền thực hiện 02 bộ QTƯX với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó nhần mạnh đến trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 02 QTƯX.

Ngay từ đầu năm 2021, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền 02 QTƯX thông qua các hội nghị, cuộc họp tại tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học. Mở chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường, trên cổng thông tin điện tử của quận và các phường. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội thi bằng hình thức sân khấu hóa tại các trường THCS, THPT; các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận. Tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính của quận, phường, tại các trụ sở, các địa điểm công cộng.

Quận Tây Hồ đẩy mạnh tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa.

Nội dung tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 8 mô hình: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Tổ dân phố không tệ nạn xã hội; môi trường xanh, sạch, đẹp; Tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp.Vận động, tuyên truyền cả hệ thống chính trị vào cuộc; phân công, phối hợp hiệu quả.

Các phường tiếp tục tổ chức hội nghị tọa đàm bàn việc triển khai thực hiện có hiệu quả 02 bộ QTƯX trên địa bàn phường gắn với hội nghị bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường có thể xây dựng thêm các mô hình khác phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, địa phương mình như: mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát việc đổ rác, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại tổ dân phố, mô hình sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tháng tại các cơ quan, đơn vị, các phường…
Các trường trên địa bàn quận tiếp tục tuyên truyền bộ QTƯX nơi công cộng đến học sinh và 02 QTƯX tới cán bộ, giáo viên trong trường thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao. Tích hợp với giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” bằng hình ảnh, video, truyện kể, tình huống thực tế… Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa gắn với tuyên truyền 02 QTƯX; tổ chức Hội thi tìm hiểu về QTƯX; thì hình ảnh, thi sáng tác thơ, ca về thực hiện QTƯX trong các nhà trường; tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục, website của nhà trường. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường gắn với phong trào thi đua thực hiện 02 QTƯX; đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, phân loại chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp tại các trường học trên địa bàn quận năm 2021.
Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học thuộc quận tăng cường triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt nội dung 02 bộ QTƯX của thành phố Hà Nội tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thông qua các cuộc họp giao ban. Xây dựng quy chế làm việc của đơn vị gắn với nội dung 02 bộ QTƯX. Triển khai cam kết thực hiện kỷ cương hành chính và 02 QTƯX tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng.
Các cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc tiếp tục tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với nội dung 02 QTƯX. Tiến hành kiểm tra, xử lý đối với những cán bộ, công chức, người lao động vi phạm bộ QTƯX, gắn việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm với việc thực hiện 02  QTƯX tại đơn vị. Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để làm gương cho cấp dưới noi theo.
Quận Tây Hồ xác định việc triền khai thực hiện 02 QTƯX là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm hình thành và duy trì những chuẩn mực văn hóa ở nơi công cộng, tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận và tạo sự chuyển biến trong ứng xử, giao tiếp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Quang Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *