Sự kiện

Triển khai Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2016″

Hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2020” của Liên Hợp quốc; thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016” trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 13/6, UBND thành phố Hà Nội […]

1

Hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2020” của Liên Hợp quốc; thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016” trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 13/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND triển khai Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2016”.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự, văn minh đô thị.

2

Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Yêu cầu tác phẩm dự thi bao gồm các bài viết, phóng sự ảnh phân tích, hiến kế giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; thông tin, phản ánh về lĩnh vực trật tự ATGT của Thành phố; Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, ATGT năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tìm kiếm các đề xuất, giải pháp góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị; Biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có những đóng góp vì ATGT và trật tự, văn minh đô thị tại Hà Nội.

Tổ chức phổ biến rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi; kết hợp tuyên truyền về ATGT và Cuộc thi trên đường phố và các phương tiện giao thông công cộng. Thành lập Ban tổ chức, Ban thư ký Cuộc thi để thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2016”. Tổ chức treo băng zôn, phướn tuyên truyền về ATGT và Cuộc thi trên các tuyến phố của Hà Nội vào dịp phát động Cuộc thi, tháng An toàn giao thông, dịp Tổng kết và trao giải Cuộc thi và những đợt cao điểm tuyên truyền khác. Tiếp nhận bài dự thi, biên tập và đăng tải trên chuyên mục “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên báo Kinh tế & Đô thị (báo in và báo điện tử).

Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2016” thực hiện từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2017 theo tiến độ sau: Phổ biến Kế hoạch triển khai Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi: tháng 6/2016; Tổ chức tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 15/6/2016; Tổ chức sơ kết Cuộc thi trong Tháng an toàn giao thông: tháng 9/2016; Tổ chức chấm bài dự thi: tháng 01/2017;  Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải: tháng 3/2017.

                                                                             Việt Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *