Quy tắc ứng xử

Ứng Hòa: Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính một cách thực chất

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết tại buổi tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về làm việc với địa phương chiều 13/9 về việc triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) của Thành phố trên địa bàn huyện năm 2023. Đoàn kiểm tra do đồng chí Đinh Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Tại huyện Ứng Hòa, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại bộ phận 1 cửa, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND xã Vạn Thái và UBND huyện Ứng Hòa.

Đoàn kiểm tra tại bộ phận 1 cửa huyện Ứng Hòa

Theo báo cáo của huyện Ứng Hòa, ngay từ khi 2 QTƯX được ban hành, UBND huyện Ứng Hòa đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc huyện tham gia hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã gắn nội dung quy tắc ứng xử trong sinh hoạt cơ quan, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thành khẩu hiệu hành động để triển khai thực hiện góp phần thực hiện tốt việc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng ứng xử văn minh nơi công sở và nơi công cộng trên địa địa bàn huyện.
100% các cơ quan, đơn vị xây dựng quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan gắn với nội dung thực hiện Quy tắc ứng xử và yêu cầu của Đề án Văn hóa công vụ. Việc đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã được bố trí phòng làm việc, không gian cảnh quan môi trường đảm bảo văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp, phong trào tổng vệ sinh cơ quan được duy trì, phong trào trồng, trang trí cây xanh, bảng biểu tuyên truyền được hưởng ứng tích cực, đem lại hiệu quả rõ rệt: Phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được bố trí khoa học, có tính liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ làm việc, tạo cảnh quan, không gian làm việc vân minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ thực hiện tốt các nội dung cán bộ, công chức, viên chức không được làm, nghiêm túc thực hiện văn hóa công vụ. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện trong giai đoạn mới; xây dựng người Ứng Hòa thanh lịch, văn minh.

Ứng Hòa phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính một cách thực chất

Huyện đã tổ chức hướng dẫn các thôn, tổ dân phố xây dựng và sửa đổi quy ước, hương ước phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đưa thêm các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào thực hiện. Đưa Quy tắc ứng xử vào tiêu chí bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện hàng năm. Huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra công vụ gắn với kiểm tra việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử, đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử vào bình xét cuối năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan.

Bên cạnh đó, quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng được triển khai sâu rộng đến các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện. Việc tuyên truyền QTƯX nơi công cộng cũng được người dân trực tiếp tham gia tại các hội nghị, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xây dựng pano, khẩu hiệu ở nhà văn hóa, khu di tích, nơi đông người để Nhân dân dễ đọc và thực hiện. UBND huyện tổ chức Cuộc thi “Ứng Hòa chung sức xây dựng diện mạo nông thôn mới” năm 2022, 2023 tạo nên bộ mặt từ trung tâm Huyện đến các xã, thị trấn khang trang, sạch đẹp. Huyện đã ban hành Đề án về việc ra mắt mô hình nhà văn hóa tự quản, trong đó các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tủ sách cơ sở được thành lập. Cho đến này, trên địa bàn huyện đã có 72 mô hình này ở các thôn, tổ dân phố đi vào hoạt động, hàng năm UBND huyện hỗ trợ nguồn kinh phí là 2 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị. Đây là cơ sở để Nhân dân trên địa bàn các thôn, tổ dân phố giao lưu, học tập, hưởng thụ giá trị văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, huyện Ứng Hòa ban hành và triển khai về xây dựng “Làng văn hóa tiêu biểu văn minh” trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2021-2025, khảo sát, xây dựng 08 làng, bước đầu các tiêu chí được sự đồng thuận vào cuộc hưởng ứng của Nhân dân, như việc lắp biển số nhà, biển chỉ dẫn đường, làm các cụm cờ hoa, pano khẩu hiệu tuyên truyền, hạn chế việc rắc vàng mã ở đám tang, tăng tỷ lệ khi hỏa táng khi có đám tang ở các thôn, tổ dân phố. Đáng nói là việc hạn chế viếng đám tang bằng vòng hoa gây lãng phí, các thôn được khảo sát và triển khai thực hiện ở cơ sở, gồm 08 thôn: Cao Lãm xã Cao Thành, Miêng Hạ xã Hoa Sơn, Bặt Chùa xã Liên Bạt, Nhân Hòa xã Hòa Xá, Trầm Lộng xã Trầm Lộng, Ngọc Trục xã Đông Lỗ, Đặng Giang xã Hòa Phú, Ngọc Động xã Phương Tú.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đóng góp các ý kiến nhằm nâng cao công tác phục vụ người dân cũng như nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin, bằng các hình thức trực quan, tổ chức các hoạt động cụ thể… để CBCCVCNLĐ và Nhân dân huyện Ứng Hòa thấm nhuần 2 QTƯX. Để thực hiện kỷ cương kỷ luật đơn vị, con người Ứng Hòa văn minh, thanh lịch, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra một các nghiêm túc. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm đến công tác biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức nỗ lực trong việc thực hiện 2 QTƯX, nhằm động viên, lan tỏa những hành động, những nét đẹp của CBCCVCNLĐ cũng như người dân Ứng Hòa. Tại các bộ phận 1 cửa, Đoàn kiểm tra đánh giá trang thiết bị đã cơ bản đảm bảo nhưng cũng đề nghị cần rà soát đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại phục vụ người dân; cần bổ sung khu vực ghế chờ cho tổ chức, công dân đến liên hệ công tác…

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết trao đổi tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết chia sẻ: Tiềm năng phát triển của Ứng Hòa so với các địa phương khác trên địa bàn Thành phố là khó khăn nhất, chủ yếu là nông nghiệp. Vì vậy, Ứng Hòa xác định rõ định hướng phát triển trong thời gian tới là phát triển du lịch, văn hóa là mũi nhọn. Chính vì việc xác định rõ định hướng như vậy nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa luôn được quan tâm và coi trọng, cũng như việc triển khai xây dựng con người thanh lịch, văn minh mà trọng tâm là triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử. Đối với công tác đánh giá cán bộ hàng tháng đã đưa nội dung 2 bộ QTƯX vào đánh giá, có những điểm trừ nhất định đối với việc vi phạm 2 QTƯX. Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cũng thẳng thắn thừa nhận, trong cải cách hành chính của huyện cũng còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục ngay. Huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế đó và đã xây dựng kế hoạch để khắc phục. Qua việc khắc phục những tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính cũng chính là nâng cao việc thực hiện quy tắc ứng xử. Với phương châm làm việc được xác định rõ, 1: Thượng tôn pháp luật, 2: Thái độ phục vụ, 3: Luôn luôn lắng nghe. Qua đó cho thấy việc thực hiện QTƯX được áp vào trong công việc chứ không chỉ nói chung chung. Huyện cũng phấn đấu trong năm nay sẽ nâng thứ hạng về cải cách hành chính của địa phương một cách thực chất chứ không chỉ là thứ hạng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo phục vụ công tác kiểm tra nhưng cũng đề nghị huyện hoàn thiện báo cáo nhằm làm rõ thêm những nội dung huyện đã triển khai có hiệu quả cũng như những tồn tại hạn chế một cách rõ nét hơn. Qua kiểm tra ở cơ sở, đoàn đánh giá rất cao sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất tại chính quyền cơ sở xã Vạn Thái với trụ sở khang trang, trang thiết bị, môi trường làm việc rộng rãi cho CBCCVCNLĐ. Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Mạnh Hùng cũng đề nghị huyện cần chỉ đạo cán bộ các phòng, ban, đơn vị, nhất là tại bộ phận 1 cửa sắp xếp tài liệu, hồ sơ gọn gàng, bổ sung cây xanh… Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVCNLĐ, qua đó nâng cao năng lực làm việc, phục vụ tốt cho người dân.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *