Quy tắc ứng xử

Mỹ Đức triển khai quy tắc ứng xử gắn với phát triển du lịch

Sáng 13/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Mỹ Đức về việc triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Tp Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện năm 2023.

Đoàn kiểm tra tại bộ phận 1 cửa huyện Mỹ Đức

Tại huyện Mỹ Đức, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại bộ phận 1 cửa, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND xã Đại Hưng và UBND huyện Mỹ Đức. Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng Nguyễn Bình Nguyên cho biết: Việc triển khai thực hiện 2 bộ QTƯX đã được chính quyền các cấp quan tâm. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong khối UBND xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã như: trường học, trạm y tế… hưởng ứng, từ đó luôn chủ động tham mưu các công việc trong lĩnh vực phụ trách tốt hơn và thực hiện đầy đủ các tiêu chí trong bộ quy tắc yêu cầu. Việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức được cán bộ cơ quan thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thời gian làm việc; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hoạt động có hiệu quả. Trang phục công sở lịch sự, gọn gàng; tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục; không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc… Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và huyện Mỹ Đức, Đảng ủy, UBND xã đã tuyên truyền, triển khai hai bộ quy tắc ứng xử sâu rộng tới các tổ chức, cán bộ, người dân gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tiêu chí đánh giá, bình xét gia đình văn hóa cuối năm tới từng hộ gia đình… Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được triển khai đã kịp thời mang lại những giá trị truyền thống kết hợp với giá trị hiện đại một cách hài hòa và hiệu quả, góp phần gắn kết con người gần gũi với nhau hơn. Biết tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, thúc đẩy toàn dân thực hiện tốt nhất phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, chất lượng cuộc sống của người dân về văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Làm việc tại huyện Mỹ Đức, báo cáo về công tác triển khai thực hiện 2 QTƯX trên địa bàn huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Đức Trần Xuân Thăng cho biết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai thực hiện việc phổ biến và phát 02 bộ Quy tắc đến từng công chức, viên chức và người lao động; lồng ghép nội dung 02 bộ Quy tắc ứng xử vào sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị và đưa việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử là một trong những tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động hàng tháng, hàng năm.

Bộ QTƯX được niêm yết tại bộ phận 1 cửa xã Đại Hưng

Đặc biệt, tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn đã phát động phong trào ứng xử văn minh, thân thiện, lịch sự tới người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua hoạt động giao tiếp, mỗi công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền linh hoạt, phù hợp đến công dân, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa đối với cơ quan hành chính và nơi công cộng. Tại các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhiều hoạt động thiết thực hướng vào xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với việc thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử được tổ chức có hiệu quả như: lồng ghép triển khai nội dung tuyên truyền và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử tại các Hội nghị đại biểu nhân dân và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; gắn với cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; phong trào “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”, “Cơ quan xanh, văn phòng sạch”; Ngày thứ 7 tình nguyện – phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện, triển khai hỗ trợ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ngành Giáo dục lồng ghép việc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử trong việc thực hiện phong trào “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Bên cạnh đó, huyện cũng hướng dẫn các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn làng, tổ dân phố bổ sung việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào quy ước làng (thôn)/tổ dân phố văn hóa. UBND các xã, thị trấn gắn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng là tiêu chí trong việc xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng (Tổ dân phố) văn hóa.

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh phát biểu tại buổi làm việc

Hàng năm, UBND huyện thành lập các tổ kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính tiến hành lồng ghép kiểm tra việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố với kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ. Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật. Năm 2023, Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất công tác CCHC, thực thi công vụ gắn với việc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cùng theo báo cáo của huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Một số ít cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thực hiện nghiêm túc về thời gian làm việc, về thực hành tiết kiệm. Một bộ phận Nhân dân chưa tiếp cận đầy đủ được với bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Việc tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử tại một số đơn vị chưa được quan tâm, đặc biệt việc triển khai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng còn hạn chế.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, Mỹ Đức đang phấn đấu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, xây dựng Mỹ Đức trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, văn minh đối với du khách. Chính vì vậy, nội dung triển khai thực hiện 2 bộ QTƯX cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện cũng thường xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền triển khai 2 bộ QTƯX lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư… nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, cũng như xây dựng những nét đẹp văn hóa của người dân Mỹ Đức.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng nhất trí với các nội dung báo cáo của huyện Mỹ Đức và đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Thành phố. Qua báo cáo có thể thấy, từ sau khi QTƯX của Thành phố được ban hành đến nay, UBND huyện đã ban hành và triển khai tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện, UBND 22 xã, thị trấn nhiều văn bản về thực hiện 02 bộ QTƯX; đồng thời công tác tuyên truyền đối với QTƯX rất đa dạng, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện cũng như Nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Đinh Mạnh Hùng cũng đánh giá cao công tác đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp tổ chức bộ máy, dịch vụ công, đơn vị sự nghiệp của huyện Mỹ Đức. Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Mạnh Hùng cũng đề nghị huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc bộ QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; định ký tổ chức đánh giá, nêu gương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QTƯX; phê bình những cá nhân có thái độ và hành vi ứng xử trái với quy tắc, có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm. Tập trung tuyên truyền bộ QTƯX nơi công cộng đến cán, bộ, đảng viên và Nhân dân theo từng đối tượng, quan tâm vào những nơi trọng điểm dễ xảy ra bất cập như: các khu chợ, bến xe, vườn hoa, khu tập trung đông người… Lồng ghép nội dung tuyên truyền QTƯX nơi công cộng một cách linh hoạt thông qua các nội dung triển khai cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Vy Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *