Thư viện

Văn bản số 2229/BVHTTDL-TV ngày 19/6: Hướng dẫn tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách

​Văn bản số 2229/BVHTTDL-TV ngày 19/6 của Bộ VHTTDL về việc hướng dẫn tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách vòng sơ khảo tại các khu vực.​​​

Theo đó, Bộ VHTTDL hướng dẫn một số nội dung tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013 – Chủ đề “Âm vang Điện Biên” vòng sơ khảo tại các khu vực như sau:​
​​​​​​​​hoa sen 03.gif

Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của Liên hoan từng khu vực sẽ do Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập.
Để đảm bảo tính thống nhất, công bằng, Bộ VHTTDL (Vụ Thư viện) sẽ xây dựng quy chế tham dự Liên hoan, phiếu chấm điểm gửi về Chủ tịch Liên hiệp từng khu vực.
Các đơn vị đăng cai Liên hoan có trách nhiệm in sao: Danh mục các tác phẩm được giới thiệu, kịch bản chương trình tham dự Liên hoan của các đơn vị, quy chế tham dự Liên hoan, phiếu chấm điểm cho các thành viên Ban Giám khảo của khu vực.​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *