Văn hóa cơ sở

Định hướng công tác văn hóa – văn nghệ trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngoài việc tiếp tụ đẩy mạnh việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử của Thành phố, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

UBND quận Cầu Giấy vừa ban hành Hướng dẫn số 67-HD/BTG về công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận năm 2020. Theo đó, Ban Tuyên giáo quận ủy xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác văn hóa – văn nghệ trong hệ thống tuyên giáo trên địa bàn quận.

Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT quận Cầu Giấy.

UBND quận chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận phối hợp hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện 02 quy tắc ứng xử của Thành phố và trong các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, quận và các ngành, đơn vị.

Chủ động xây dựng các chương trình phục vụ chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy; Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lễ kỷ niệm, sự kiện văn hóa, văn nghệ quan trọng của đất nước, Thủ đô và của quận trong năm 2020,…

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục chỉ đạo các phường, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của Thành phố. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận ủy tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2020 của đất nước, Thủ đô và của quận; việc tổ chức, đơn vị triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng “Thành phố sáng tạo” khi Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO theo đặc thù tổ chức, đơn vị và kế hoạch, hướng dẫn của quận.

Huyền Trang

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *