Văn hóa cơ sở

Long Biên nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc”

Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và gây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc” trên địa bàn quận, UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018.  Cụ thể, quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên […]

Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và gây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc” trên địa bàn quận, UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018.

 Cụ thể, quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện “Môi trường không khói thuốc”, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan; Duy trì mô hình “Môi trường không thuốc lá” tại 100% các cơ quan hành chính, cơ sở y tế và trường học trên địa bàn quận; Duy trì hoạt động thanh kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị; Khuyến khích một số nhà hàng/khách sạn xây dựng mô hình “Môi trường không thuốc lá”; Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê bình các đơn vị còn chưa nghiêm túc thực hiện.

Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá

 Trong năm 2017, quận Long Biên sẽ đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, trong đó, phối hợp với Thành phố tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5 hàng năm. Nghiêm cấm quảng cáo và khuyến mại các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Đồng thời, tuyên truyền xây dựng và duy trì nếp sống văn hóa: không hút thuốc, không mời thuốc lá trong các lễ hội, đám hiếu, đám hỉ, cuộc vui gia đình…; tiếp tục đưa tiêu chí “không hút thuốc” vào đánh giá công nhận Gia đình văn hóa, Làng Văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các đợt thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn quận. Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, tiêu thụ thuốc lá trên thị trường từ bán buôn đến bán lẻ. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan hành chính, cơ sở y tế, trường học, nhà hàng/khách sạn, bến tàu, bến xe… trên địa bàn quận.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *