Nếp Sống văn hoá

Long Biên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Chiều 29/7/2022, Quận ủy Long Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ”.

Toàn cảnh Hội nghị – Ảnh: Cổng TTĐT Long Biên

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Việt – Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, VPQU, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quận…
Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU tại quận Long Biên, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: Qua 10 năm triển khai, nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại quận Long Biên luôn đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, nội dung thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị 11-CT/TU được các cấp ủy và chính quyền quận thường xuyên quan tâm. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ và Nhân dân trong quận về việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới hỏi. Đa phần người dân đều nhận thức được lợi ích thiết thực của việc cưới văn minh, nêu cao tính tự giác, tôn trọng các quy định của Đảng, Nhà nước, quy ước của cộng đồng. Nhận thức về pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật của mỗi người dân được nâng lên, môi trường xã hội có chuyển biến lành mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền trong việc cưới được khẳng định. Đại đa số người dân ủng hộ, hưởng ứng, lan tỏa góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu, rườm rà, phô trương lãng phí cùng với nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đồng thời, tạo nên nhân tố quan trọng có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn quận ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư thường trực Quận ủy kết luận Hội nghị – Ảnh: Cổng TTĐT Long Biên

Theo báo cáo thống kê của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Long Biên, từ năm 2012 đến hết năm 2021, trên địa bàn quận đã có 16.364 đôi kết hôn, trong đó có 16.182 đôi nam nữ thực hiện cưới theo nếp sống văn hóa “vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, toàn quận có 2.520 đôi nam nữ đăng ký kết hôn nhưng hầu hết các đám cưới chỉ tổ chức báo hỉ hoặc chuyển ngày tổ chức sang một thời điểm khác phù hợp, hoặc tổ chức trong quy mô gia đình đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhìn chung, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức cưới trên địa bàn quận thời gian qua luôn phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, đảm bảo văn minh, tiết kiệm, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe một số ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, nhấn mạnh một số mô hình, cách làm hay đã phát huy hiệu quả. Đồng thời đề xuất một số biện pháp phù hợp gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 11 của Thành ủy trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy mà hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã đạt được trong giai đoạn 2012 – 2022. Những kết quả đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy các cấp, sự điều hành hiệu quả của chính quyền cũng như công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH được thực hiện hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đại bộ phận người dân, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng và hăng hái thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới của Nhân dân quận Long Biên trong thời gian tới.

Quận ủy biểu dương, khen thưởng 11 tập thể có thành tích tiêu biểu – Ảnh: Cổng TTĐT Long Biên

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực việc thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở của quận Long Biên thời gian qua cũng còn một số hạn chế. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do ảnh hưởng của phong tục, tập quán còn nặng nề; tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường nên một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa gương mẫu chấp hành những quy định. Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền trong toàn quận xác định: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao; sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể; sự phối hợp trách nhiệm, thường xuyên của các ngành, các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục, phát huy vai trò nêu gương của của cán bộ, đảng viên. Kết hợp hiệu quả việc tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới với bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là đối với thế hệ thanh niên và lớp người lớn tuổi trong dòng tộc, dòng họ. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để làm gương cho quần chúng noi theo. Đặc biệt, tổ chức có hiệu quả việc sơ kết, tổng kết Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới phát huy hiệu quả, động viên khen thưởng kịp thời những gương điển hình về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới để động viên khuyến khích và lan tỏa phong trào.

Tại Hội nghị tổng kết, Quận ủy Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Như Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *