Tin ngành

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện

Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở VHTT nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Đại hội Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Là một trong những Đảng bộ lớn thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Sở VHTT có 469 đảng viên sinh hoạt tại 32 chi bộ, (01 Đảng bộ bộ phận); có 03 tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh.
Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, quyết tâm cao, Đảng bộ cơ quan Sở VHTT đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở VHTT nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, công tác xây dựng Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Vai trò, vị thế của ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục được khẳng định, nâng cao, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện
Công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được tăng cường và đạt kết quả tốt. Sở đã tham mưu trình Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện ở mức độ 3, 4.

Hà Nội là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật có uy tín mang tầm quốc tế. Ảnh: Internet.

Sở đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTR/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”. Các chỉ tiêu pháp lệnh về văn hóa: Gia đình Văn hóa, Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đều hoàn thành. Nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã được tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp, sáng kiến, mô hình thiết thực: Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước đã ban hành Quy tắc ứng xử.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả: Hoàn thành Tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trên toàn Thành phố. Các di tích danh thắng so Sở trực tiếp quản lý đã đón tiếp, phục vụ hơn 12 triệu lượt khách tham quan, du lịch, doanh thu đạt gần 350 tỷ đồng.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị; công tác bình xét các danh hiệu văn hóa ngày càng được chú trọng về chất lượng, quy trình, nội dung tiêu chí bình xét. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố được tổ chức đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về gia đình cũng đạt được những kết quả nhất định.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô; từng bước củng cố, hoàn thiện thị trường các chuỗi sản phẩm phục vụ hoạt động văn hóa. Hà Nội là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật có uy tín mang tầm quốc tế với gần 500 sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức…
Phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng được phát triển sâu rộng từ cơ sở thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các giới, các lứa tuổi tham gia. Các chỉ tiêu về phong trào thể dục thể thao quần chúng của Thành phố hằng năm đều hoàn thành.
Thể thao thành tích cao của Hà Nội luôn giữ vững vị thế dẫn đầu toàn quốc, với 10.225 huy chương giành được tại các giải thi đấu toàn quốc và quốc tế; trong đó có nhiều thành tích lần đầu tiên thể thao Hà Nội tại giải thể thao châu lục, thế giới. Đặc biệt, Hà Nội – Việt Nam trở thành thành viên thứ 22 Giải đua xe Công thức 1 thế giới và là địa phương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Thể thao thành tích cao của Hà Nội luôn giữ vững vị thế dẫn đầu toàn quốc. Ảnh: Internet.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng được nâng lên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đảng bộ. 100% cán bộ đảng viên trong Đảng bộ được tham gia học tập quán triệt các nghị quyết.
Công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác phát triển đảng được quan tâm với 135 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, hoàn thành vượt chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ bộ phận được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.
Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật của đảng được đề cao. Đã thành lập 12 đoàn thực hiện 68 lượt kiểm tra, giám sát tại 100% chi bộ trực thuộc. Công tác dân vận được đổi mới và tăng cường, có chuyển biến mạnh mẽ; việc lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh được quan tâm. 100% các chi bộ trực thuộc đã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan bám sát chương trình công tác năm, kế hoạch của đoàn thể cấp trên, gắn các hoạt động của đoàn thể với phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể vững mạnh, thực hiện nếp sống văn minh công sở và nơi công cộng.
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn tồn tại một số khuyết điểm như: Việc triển khai tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hằng năm tại một số chi bộ, công tác chuẩn bị nội dung chưa kỹ, hình thức chưa được hấp dẫn. Công tác sinh hoạt tư tưởng, gắn với tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn thiếu thường xuyên, có tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm; cá biệt còn có chi bộ chưa thực hiện tốt công tác đoàn kết nội bộ, dẫn đến đơn thư, kiến nghị kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm; vẫn còn đảng viên bị xử lý kỷ luật vì sinh con thứ 3.
Nguyên nhân là do vẫn còn một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa chủ động, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức… làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đơn vị. Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành ở một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, có việc còn chậm trễ. Các đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng các đơn vị chuyên môn; vì vậy có thời điểm chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng.
Tuy vậy, với những kết quả đạt được, nhiều năm liên tục ngành văn hóa, thể thao Hà Nội đã vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố. Năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao vinh dự được tặng cờ dẫn đầu thi đua của Chính phủ; Đảng bộ Sở được Đảng bộ Khối đánh giá công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Trúc

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *