Tin ngành

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp Văn hóa -Thể thao Thủ đô

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Sở VHTT) nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao.

Đại hội Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội được diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội…

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015 – 2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển sự nghiệp Văn hóa và Thể thao Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII.

Quyết tâm tổ chức các sự kiện Văn hóa – Thể thao mang tầm quốc tế. Ảnh: dantri.com.vn.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội sẽ định hướng các cấp ủy đảng, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhằm: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa Thăng long – Hà Nội, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; giữ vững vị thế dẫn đầu thể thao thành tích cao, chủ động hội nhập, giao lưu, tổ chức các sự kiện Văn hóa – Thể thao mang tầm quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Kiều Linh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *