Quy tắc ứng xử

Chính thức khởi động Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020

Ngày 1/8, cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020 chính thức được khởi động.

Với mục đích xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc hành thành phố Hà Nội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, Cuộc thi nhằm định hướng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.

Đây đồng thời cũng là cơ hội để phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo áp dụng trong thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua cuộc thi, tiếp tục tuyên truyền những nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tham dự cuộc thi là các cán bộ, đảng viên của 68 đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội.
Nội dung thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội (ban hành tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Hà Nội).

Phần tự luận gồm 02 câu hỏi với nội dung tập trung đề xuất ý tưởng, các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ quy tắc ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Khối các cơ quan Thành phố “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”.

Vòng sơ loại bắt đầu khởi động từ ngày 1/8 và kết thúc trước 17h00 ngày 31/8/2020. Các thí sinh tham dự cuộc thi tại trang web: tuyentruyenquytacungxu.hanoi.gov.vn.

Tô Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *