Quy tắc ứng xử

Để ứng xử văn hoá trở thành nét đẹp của người dân Hà Đông

Hà Đông là mảng tích hợp văn hoá của nhiều địa phương khác nhau, vì vậy, bài toàn để có được những cái cúi chào, những lời cảm ơn – xin lỗi trở thành nét ứng xử của người dân trên thực tế còn nhiều vấn đề nan giải. Với trăn trở phát triển du lịch làng nghề, quận Hà Đông sẽ cố gắng từng bước để triển khai thực hiện hiệu quả bộ QTUX nhằm tạo được một nét văn hoá riêng, đặc trưng của không chỉ cán bộ mà cả người dân Hà Đông.

Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về 02 bộ QTUX, quận Hà Đông đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện một cách kịp thời.

Đoàn kiểm tra của Thành phố kiểm tra công tác triển khai thực hiện QTUX tại quận Hà Đông.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy tắc ứng xử được Quận tổ chức hiệu quả qua nhiều hình thức như: hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan, thông qua sinh hoạt đoàn thể, Hội thi, tờ rơi… Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nội dung bộ quy tắc ứng xử vào các Chương trình hành động, đề án, Nghị quyết, kế hoạch… của đơn vị. Việc cam kết thực hiện QTUX trong cơ quan, đơn vị được bổ sung vào tiêu chí đánh giá bình xét thi đua hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bộ QTUX cũng được triển khai đến tổ chức Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, khu dân cư, điểm công cộng và nhân dân được quận Hà Đông tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng. Quận đã phát động thi đua triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong toàn quận, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ quận đến cơ sở.
Quận Hà Đông cũng thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dụng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đã được quận Hà Đông triển khai thực hiện hàng năm từ quận xuống cơ sở; Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm về công tác cải cách hành chính kết hợp việc thực hiện những nội dung cơ bản của Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Tại các phường thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại các ngành, bộ phận và các đoàn thể phường, tiến hành kiểm tra định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận đã và đang được triển khai linh hoạt, sáng tạo tại một số địa phương, các điểm di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng. Đặc biệt, Hà Đông vốn là địa phương thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, do vậy công tác triển khai các bộ quy tắc ứng xử vào cuộc sống trên địa bàn quận tương đối thuận lợi, tạo thêm chuyển biến trong ý thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức cũng như nhân dân trong thực hiện nếp sống văn hóa ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.
Tuy nhiên, nét thanh lịch, văn minh, nhất là giao tiếp ứng xử của một bộ phận nhỏ cán bộ và nhân dân chưa trở thành nếp sống tự giác phổ biến, thói quen trong cuộc sống. Công tác giáo dục, vận động xây dựng những giá trị tốt đẹp trong quan hệ xã hội, giáo dục nhân cách, ứng xử trong quan hệ gia đình, quan hệ cộng đồng xã hội có lúc còn chưa đạt hiệu quả cao; Một số ít đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt, chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử; Nhận thức của một bộ phận nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng còn hạn chế…
Tại buổi kiểm tra việc thực hiện QTUX tại quận Hà Đông, ông Nguyễn Thành Tuyên – Phó trưởng Phòng Xây dựng NSVH&GĐ (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) cho biết, việc tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức không thể đòi hỏi một sớm một chiều nhất là với bộ QTUX nơi công cộng, vì vậy quận Hà Đông cần tăng cường, bám sát các hướng dẫn của Sở VHTT về công tác tuyên truyền đảm bảo phù hợp thực tiễn, quy mô tuyên truyền cần được nâng cao hơn nữa.
Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 2 bộ QTUX của quận Hà Đông, tại buổi kiểm tra, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đinh Thị Lan Duyên – Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tiếp theo, quận Hà Đông cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt phổ biến sâu rộng hơn nữa đến từng đối tượng, cơ quan đơn vị, đoàn viên hội viên các hội đoàn thể phải có ý thức xây dựng văn hoá, nếp sống văn hoá, người Hà Nội thanh lịch văn minh, bởi đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Quận cũng cần rà soát việc thực hiện bộ QTUX một cách thường xuyên, đánh giá những gì tốt, chưa tốt, trên cơ sở đó chọn các mô hình hay, phù hợp để thực hiện và nhân rộng, đồng thời quan tâm kịp thời đến công tác biểu dương khen thưởng những cách làm hay, những cá nhân tiêu biểu và xử lý nghiêm những vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hoà tại buổi làm việc.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và chia sẻ mong muốn về việc xây dựng văn hoá ứng xử, kết hợp phát triển du lịch ở các làng nghề, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hoà cho hay: “Hà Đông là địa phương có nhiều làng nghề như làng nghề dao kéo Đa Sĩ, làng mộc Phú Lương, làng lụa Vạn Phúc… hàng năm đón hàng nghìn du khách nước ngoài cùng nhiều đoàn khách cấp cao của nhà nước đến với làng lụa Vạn Phúc. Hà Đông cũng là mảng tích hợp văn hoá của nhiều địa phương khác nhau do đó rất khó khăn cho việc triển khai QTUX. Vì vậy, bài toán để có được những cái cúi chào, những lời cảm ơn – xin lỗi trở thành nét ứng xử của người dân trên thực tế còn nhiều vấn đề nan giải. Ngày sau khi bộ QTUX được ban hành, quận đã xây dựng một lộ trình cho bước dài 5 năm; từng năm quận đã ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, các địa phương và có tổng kết báo cáo hàng năm. Với trăn trở phát triển du lịch làng nghề kết nối du lịch tâm linh, quận Hà Đông sẽ cố gắng từng bước để triển khai thực hiện hiệu quả bộ QTUX. Lãnh đạo quận Hà Đông mong rằng sẽ tạo được một nét văn hoá riêng, đặc trưng của không chỉ cán bộ mà cả người dân Hà Đông.

Hồng Diên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *