Tin ngành

Sớm triển khai các nghị quyết chuyên đề và chuẩn bị tốt công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố với nhiều hình thức đa dạng, kịp thời trên tinh thần bám sát 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy

Sáng 1/4, đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sep Dong bc

Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao hà Nội cho biết, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đảng ủy Sở VHTT Hà Nội đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, quán triệt toàn diện thông qua việc xây dựng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015- 2020, xây dựng Kế hoạch số 02- KH/ĐU về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Chương trình hành động số 17 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội gắn với các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đảng ủy Sở đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức mạn đàm, tổ chức chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật để tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và rộng khắp trong toàn Thành phố; Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động phục vụ đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố…Với vai trò là cơ quan thường trực của thành phố trong công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm của đất nước và Thủ đô, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ VHTT của 30 quận, huyện, thị xã và các phường, xã, thị trấn về nội dung và hình thức tuyên truyền. Hướng dẫn trang trí phòng bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu và chuyển mẫu hướng dẫn, tranh áp phích cổ động, băng rôn…tới các quận, huyện, thị xã để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tuyên truyền trong toàn Thành phố.

Co Ngoc

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố với nhiều hình thức đa dạng, kịp thời, có nhiều đổi mới và phù hợp với đặc thù riêng của ngành. Thời gian tới, Đảng bộ Sở cần tập trung làm tốt công tác phân công, phân nhiệm, xây dựng chương trình hành động của ngành trên tinh thần bám sát 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy. Tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính; cụ thể hóa các nội dung Chương trình 04 của Thành ủy; Tập trung xây dựng các Nghị quyết chuyên đề như: Xây dựng nếp sống văn hóa công chức trong sở, ngành; giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo…

Về công tác chuẩn bị bầu cử, Phó Bí thư thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Sở VHTT Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ động; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.      

                                                                                                                   Thanh Mai 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *